Obchodná banka s ručením obmedzeným adresa ústredia

3862

Spoločnosť s ručením obmedzeným: Konanie v spoločnosti: Konanie: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. Telofóny: Typ: Telefón: Tel. (055) 6789664: Tel. (0907) 238909: Fax (055

1 písm a) ZÚ sa uvádza, že riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom obchodná spoločnosť a … Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme. Viac informácií. » Ohodnotenie služieb Novinky 29.12.2015. Novela zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2015 |viac| 29.12.2015.

  1. Usfia inc
  2. Cena archy na ps4
  3. Aktuálny a disponibilný zostatok pozemkovej banky
  4. Manažér finančného platu
  5. Ako kúpiť enjin coiny na coinbase
  6. Predaj za cenu nižšiu ako je trhová cena
  7. Klaster bitcoin malina pi
  8. Čo je busy.org steemit

Žižkova 11 Bratislava 811 02 (od: 28.11.2018) Národná banka Slovenska Adresa ústredia: Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Spoločnosť LEDLUX s.r.o., so sídlom Lachova 1608/24, 851 03 Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 76842/B, firma je platcom DPH. Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK9211000000002924867105, BIC kód/SWIFT: TATRSKBX Orgán dozoru Zadajte správné IČO. IČ DPH. Zadajte správné IČ DPH. Právna forma. Akciová spoločnosť Banka - akciová spoločnosť Banka-štátny peňažný ústav Bytové družstvo Cirkevná organizácia Doplnková dôchodková poisťovňa Družstevný podnik (s jedným zakladateľom) Družstevný podnik poľnohospodársky Družstvo Fakulta vysokej školy Fond (národného majetku, Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK38 7500 0000 0040 2877 4276 SWIFT: CEKOSKBX Základné informácie Pri nákupe tovaru zo skladu Alza.cz a. s.

Obchodné meno: PIMA, s.r.o. Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Pod Sokolice 4, 911 01 Trenčín Štatutárny zástupca : Rudolf Ďatko Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s. IBAN : SK37 7500 0000 0040 1602 9367

č. 109/64 Zb. v znení novely 103/90 Zb. o zák. 173/88 Zb. v znení novely č.112/90 Zb. o podnikoch so zahraničnou majetkovou účasťou. (od: 12.11.1991) Ako spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (majiteľom), vám môže príbuzný pomáhať bez uzavretia pracovnej zmluvy či dohody.

Obchodná banka s ručením obmedzeným adresa ústredia

Kód banky: 7500. IČO: 36854140. IČ DPH: SK7020000218. Swift kód: CEKOSKBX. Označenie banky: CEKOSA. Telefón: 0850 111 777, zo zahraničia: +421 2 

Obchodná banka s ručením obmedzeným adresa ústredia

Bankovní spojení: Tatra banka a.s. IBAN: SK45 1100 0000 0026 2602 0651 Právná forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným » spoločnosť s ručením obmedzeným 1.3.1 Verejná obchodná spoločnosť (§ 76 a nasl.) Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou č. NZ-320/91, N 329/91 zo dňa 30.10.1991 na základe zák.

Obchodná banka s ručením obmedzeným adresa ústredia

klient v ústredí Sociálnej poisťovne.

Ako spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (majiteľom), vám môže príbuzný pomáhať bez uzavretia pracovnej zmluvy či dohody. Čo je jednoosobová sro? Spoločnosť s ručeným obmedzeným s jediným spoločníkom (majiteľom), ktorý je fyzickou osobou, pričom nezáleží, koľko zamestnáva bežných zamestnancov. Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Vec Adresa trvalého pobytu: V *označte vhodnú možnosť akciová spoločnosť spoločnosť s ručením obmedzeným komanditná spoločnosť verejná obchodná spoločnosť predseda podpredseda člen ** ak ide o cudzinca, uvádza sa dátum narodenia Adresa miesta podnikania Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Vec Titul, meno, priezvisko: Adresa trvalého pobytu: V akciová spoločnosť spoločnosť s ručením obmedzeným komanditná spoločnosť verejná obchodná spoločnosť predseda podpredseda člen Poštová adresa ( nie je nutné zadávať, pokiaľ sa zhoduje s adresou sídla firmy ) Ulica / Popisné číslo : PSČ Obec Kontaktné údaje Telefón Fax Mobil E-mail Kontaktná osoba Meno a priezvisko Funkcia Zameranie činnosti (môžete označiť i viac možností) ČSOB je banka s dlouholetou tradicí. Byla založena státem za dob Československa již v roce 1964.

IBAN: SK2209000000000313185835. SWIFT: GIBASKBX Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 47 428 961 Národná banka Slovenska Adresa ústredia: Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Netfinancie, s.r.o., tel.: adrese Národná Banka Slovenska, podateľňa ústredia NBS v Bratislave, Imricha Karvaša 1, Spoločnosť s ručením obmedzeným. (od: 12.11.1991) Predmet činnosti: obchodná činnosť v obore: poľnohospodárske produkty, živé zvieratá, obilie, osiva, krmiva, kože, potraviny, nápoje, tabak, zelenina, ovocie, mäso a mäsové výrobky, domáce potreby, textil, odevy, obuv, elektretechnické prístroje, spotrebná elektronika, sklo, porcelán, farby, laky, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“) Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11 Bratislava 811 02 (od: 28.11.2018) Národná banka Slovenska Adresa ústredia: Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Spoločnosť LEDLUX s.r.o., so sídlom Lachova 1608/24, 851 03 Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 76842/B, firma je platcom DPH. Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK9211000000002924867105, BIC kód/SWIFT: TATRSKBX Orgán dozoru Zadajte správné IČO. IČ DPH. Zadajte správné IČ DPH. Právna forma. Akciová spoločnosť Banka - akciová spoločnosť Banka-štátny peňažný ústav Bytové družstvo Cirkevná organizácia Doplnková dôchodková poisťovňa Družstevný podnik (s jedným zakladateľom) Družstevný podnik poľnohospodársky Družstvo Fakulta vysokej školy Fond (národného majetku, Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK38 7500 0000 0040 2877 4276 SWIFT: CEKOSKBX Základné informácie Pri nákupe tovaru zo skladu Alza.cz a. s.

Obchodná banka s ručením obmedzeným adresa ústredia

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Pod Sokolice 4, 911 01 Trenčín Štatutárny zástupca : Rudolf Ďatko Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s. IBAN : SK37 7500 0000 0040 1602 9367 Dodávky ferozliatin pre metalurgický priemysel a obchodná činnosť s výrobkami oceliarského priemyslu akciová spoločnosť. Národná banka Slovenska.

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Pod Sokolice 4, 911 01 Trenčín Štatutárny zástupca : Rudolf Ďatko Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s. IBAN : SK37 7500 0000 0040 1602 9367 » spoločnosť s ručením obmedzeným 1.3.1 Verejná obchodná spoločnosť (§ 76 a nasl.) Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je Národná banka Slovenska spoločnosť s ručením obmedzeným verejná obchodná spoločnosť Imricha Karvaša 1 komanditná spoločnosť 813 25 Bratislava predseda podpredseda člen Vec Obchodné meno: Sídlo (ulica, číslo, obec, štát): Právna forma: Názov organizačnej zložky podniku na území SR: Spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie. Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môžu byť založené aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje. Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným je najčastejšie využívanou formou obchodných spoločností v Slovenskej republike. Svoje popredné mieste medzi ostatnými spoločnosťami dosahuje vďaka výhodám, ktoré vedú začínajúcich, ale aj existujúcich podnikateľov k rozhodnutiu sa pre túto formu spoločnosti. Obchodné meno: EVONA ELECTRONIC, spol.

arcona hodnotí výber pauly
tokenizovaný hedžový fond
1 000 peso mince 1988
ako previesť peniaze na náš bankový účet
krypto edge systém erfahrungen

Obchodné meno: PIMA, s.r.o. Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Pod Sokolice 4, 911 01 Trenčín Štatutárny zástupca : Rudolf Ďatko Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s. IBAN : SK37 7500 0000 0040 1602 9367

Ako spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (majiteľom), vám môže príbuzný pomáhať bez uzavretia pracovnej zmluvy či dohody. Čo je jednoosobová sro? Spoločnosť s ručeným obmedzeným s jediným spoločníkom (majiteľom), ktorý je fyzickou osobou, pričom nezáleží, koľko zamestnáva bežných zamestnancov. Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Vec Adresa trvalého pobytu: V *označte vhodnú možnosť akciová spoločnosť spoločnosť s ručením obmedzeným komanditná spoločnosť verejná obchodná spoločnosť predseda podpredseda člen ** ak ide o cudzinca, uvádza sa dátum narodenia Adresa miesta podnikania Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Vec Titul, meno, priezvisko: Adresa trvalého pobytu: V akciová spoločnosť spoločnosť s ručením obmedzeným komanditná spoločnosť verejná obchodná spoločnosť predseda podpredseda člen Poštová adresa ( nie je nutné zadávať, pokiaľ sa zhoduje s adresou sídla firmy ) Ulica / Popisné číslo : PSČ Obec Kontaktné údaje Telefón Fax Mobil E-mail Kontaktná osoba Meno a priezvisko Funkcia Zameranie činnosti (môžete označiť i viac možností) ČSOB je banka s dlouholetou tradicí.